Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Natur og miljø, Nyheter, Verdensarv Røros

Klima- og miljøminister Rotevatn i Vangrøftdalen og Forolhogna

Tekst og foto Ragnhild Trønnes.

Torsdag 15. juli hadde Os kommune gleden av å ha besøk av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Med på besøket var også statsforvalter i Innlandet Knut Storberget.

Besøket hadde fokus på Os kommune og Vangrøftdalen, som en del av Verdensarven og som Utvalgt kulturlandskap, og Forolhogna nasjonalpark. Vi fikk vist frem noen få av de mange fantastiske skattene vi har i seterdalene våre, og skulle gjerne vist ham enda flere.

Besøket startet med en stopp i Fosskleiva. Området her har vært ryddet og skjøttet i flere år av Dalsbygda skole, og fremstår nå som en velholdt naturbeitemark, som fortsatt beites mye av dyr som går i området. Ministeren fikk her en innføring i områdets historie, bruken av området, de mange statusene som området representerer og en oppsummering av de siste tolv årene som utvalgt kulturlandskap.

Turen gikk videre til Utheimvollen på Kløftåsen, der Tove Hummelvoll og Ole Thomas Hummelvoll Trøan fortalte om livet på setra, og den viktige rollen setringa har som tradisjon- og kulturbærer. De står nå foran et generasjonsskifte på gården, og fikk belyst noen av de utfordringene som ligger i investeringsnivåer, rammevilkår og effektiviseringskravene som landbruksnæringa står ovenfor. Seterdrifta, og dyr på utmarksbeite, er helt avgjørende for at landskapsbildet skal opprettholde noe av det kulturpreget som er så spesielt for området.

 

Turen gikk deretter til Trøvollen i Kløftåsen, der det er båsmur på den gamle seterstua, og vi fikk fortalt om en del av byggeskikken i området som representerer en viktig historieforteller.

 

 

Besøket ble avslutta med en times vandring på Pilegrimsleden og et innblikk mot Forolhogna nasjonalpark og villreinens rike.

X