Blog

Aktuelt, Næring

Klimasmart landbruk og god økonomi

To kyr tygger drøv -landbruksnytt

Landbruksavd. for Os, Røros og Holtålen kommune og Norsk landbruksrådgiving Innlandet inviterer bønder i Os kommune til et nettmøte (på Teams) om klimasmart agronomi og god økonomi.

Torsdag 23. april
Kl. 19.30 -21.00.

Program
– Klimakalkulatoren, jordprøvetolken, utnyttelse av husdyrgjødsla, gjødselutstyr
– Regionalt miljøtilskudd – husdyrgjødselhåndtering
– Litt om nytt prosjekt Plastsmart Landbruk
– SMIL- og dreneringstilskudd – avrenning, eksterne gjødsellager osv.
– Utvalgt kulturlandskap i Os

Sentrale spørsmål er

Hvordan kan klimasmart landbruk bidra til god økonomi? Hvordan ha rett på tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (RMP)?

Hvordan kan andre støtteordninger bidra?

X