Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Koronaviruset, Nyheter, Næring

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i 2021

Coronaviruset i grønt

Det er nå mulig å søke Os kommune på et tilskudd, hvor målet med en kompensasjonsordning er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Os kommune har mottatt kr 250.000 fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet, som er ment skal utbetales til bedrifter som kommer inn under kompensasjonsordningen. Søknadsskjemaet for tilskuddsordningen ligger på Reginalforvaltning.no. Tilskuddsordningen heter: «Os kommune; Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i 2021». For å søke på tilskuddsordningen, skal eget skjema tilknyttet ordningen brukes. Søknadsfrist er satt til 20.05.2021.

 Klikk her for å komme til skjema for Os kommune! 

Grete Nesset
økonomisjef

X