Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Kommunedirektør i Os kommune

Vi søker deg som vil være med og utvikle kommunen vår inn i framtida!

Vi søker etter en samlende leder som er motiverende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

» Her kan du lese mer om stillingen og søke

Som kommunens øverste administrative leder får du ansvar for å drifte og videreutvikle Os kommune i samspill med både våre folkevalgte og mange dyktige medarbeidere. Vi ser etter en kommunedirektør som forstår betydningen av god forvaltning og samskaping. Det legges til rette for vekst og utvikling i hele kommunen, og styrkene skal utnyttes i alle deler av kommunen. Vi tror dette krever at du som toppleder har et moderne tankesett og kan bruke digitalisering som en akselerator.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere, og at du fanger opp signaler – både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere.

Os kommune etterstreber en positiv organisasjonskultur og ser på trepartssamarbeidet som en avgjørende faktor. Vi ønsker en engasjert kommunedirektør som delegerer, innser det åpenbare i at resultater skapes gjennom organisasjonens mangfold av medarbeidere og kan opptre kritisk støttende i forhold til personer, prosesser og saker. Du evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

» Her kan du lese mer om stillingen og søke

X