Blog

Aktuelt, Politikk

Kommunestyret, program for dagen den 11. 09.

Lommebok med skrutvinge

Det er ikke vedtaksmøte i kommunestyret den 11.september, men et budsjett- og økonomimøte.

Organ: Kommunestyret
Møtedato: 11.09.2020
Klokka: 08:00 – 15.30
Sted: Klubblokalet i TOS Arena

 

Budsjett- og økonomimøte med
KOSTRA-presentasjon v/Håvard Moe fra KS

Kl. 08.00-10.00: Dialogmøte med oppvekstområdet
(årlig med kommunestyret)

Kl. 10.00-10.15: Pause

Kl. 10.15-12.00: Gjennomgang av Håvard Moe

Kl. 12.00-12.30: Lunsj

Kl. 12.30-13.30: Gjennomgang av Håvard Moe fortsetter

Kl. 13.30-14.00: Gjennomgang av konsekvensjustert budsjett og
relevant info til budsjett- og økonomiplanarbeidet

Kl. 14.00-15.00: Gruppearbeid

Kl.15.00-15.30: Oppsummering

NB! – Alle må ta med egen nistepakke. – Det serveres drikke.

X