Blog

Coronaviruset i grønt

09.02.2021 Status: 1 smittet

Os kommune er på risikonivå 1.
⇒ Klikk her for nærmere forklaring av risikonivå!

Os kommune følger til enhver tid nasjonale regler og anbefalinger.
I Os kommune betyr dette følgende:

Kommunehuset
Vi oppfordrer til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.

Oshallen
Følger nasjonale retningslinjer.

Os svømmehall
På grunn av svømmehallens størrelse er det begrensninger på antall personer som kan bruke bassenget samtidig.

Virksomhet kultur
Os Fritidsklubb
Åpningstider som normalt.

Biblioteket
Åpningstider som normalt:

Mandag 12.00 – 15.30
Tirsdag 13.00-18.30
Onsdag 12.00-15.30
Torsdag 13.00-18.30

Frivilligsentralen
Holder åpent som normalt, men har ikke barseltreff.
Matutkjøring foregår som vanlig.

Virksomhet oppvekst
Skole og barnehage

Barnehagene, barneskolene og ungdomsskolen er på gult nivå.

Skoleskyss
Denne går som normalt der smittevernregler blir ivaretatt.

Kulturskolen
Kulturskolen er åpen for all aktivitet for barn og unge.
Dette gjelder også Os skolemusikk og Fjelltrubadurene. Følg med på nasjonale regler for musikklivet for voksne.

Virksomhet helse og omsorg
Verjåtunet sykehjem
Nå som alle beboere er fullvaksinert, åpner vi opp igjen for besøkende.
Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus,  anbefales å vente med å besøke sykehjemmet i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Tjenesten for funksjonshemmedeRytrøa barneavlastning
Tar imot besøk etter avtale, inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang. Dette pga. at beboere ikke er vaksinert.
Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke sykehjemmet i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Hilsen
kriseledelsen

X