Blog

Regjeringen holdt i dag ny pressekonferanse om koronaviruset. Her er punktene som er mest aktuelle i Os kommune per 7. april.

  • Barnehagene åpner 20 april.
  • Skolene gjenåpner fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barna av gårde, og å gå på jobb i skoler og barnehager. Det settes ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) skal lage veiledere for hvordan smittevernet skal ivaretas. Målet at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommerferien.
  • Skolene 5 – 10 trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
  • Regjeringen opphever forbudet om overnatting på hytta fra 20. april.
  • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
  • 20. april: Helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, kan gjenoppta behandling under forutsetning av at det utarbeides en bransjestandard for smittevern.
  • 20. april: Frisører og hudpleiere kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.
  • Større idretts- og kulturarrangement forbys fram til 15. juni.
  • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

» Se alle tiltakene fra regjeringen etter dagens pressekonferanse her

 

X