Blog

Verjåtunet Sykehjem - Os kommune

Siste nytt fra Os kommune onsdag 20. mai. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Verjåtunet sykehjem åpner for besøk etter avtale utenfor institusjon
Besøk må avtales på forhånd. Besøkende må ringe avdelingen for å avtale tid. I første omgang er det nå kun de nærmeste pårørende som får lov til å komme. Vi har kun mulighet til å ta imot ett besøk samtidig. 1-2 besøkende. Foreløpig er besøkstiden på hverdager fra 12-14, og den gjennomføres i Verjåhagen eller ute ved godt vær. Smittevern regler gjelder også her, det må holdes avstand, og ingen fysisk kontakt. En pleier vil være med under besøket.

Vedrørende flomfare
Vi nærmer oss en periode med vårflom nå framover, og i år er det fare for en relativt stor flomtopp. Vi ber derfor alle grunneiere om å gjøre tiltak de vet er nødvendig ut fra erfaringer fra tidligere flommer. Vær spesielt oppmerksom på rundballer nær vassdrag, og andre løse gjenstander som ligger ute.

Os kommune har pumper som kan brukes til å pumpe ut vann fra kjellere og lignende.
Det er også private som har slik pumpekapasitet. Ta kontakt med Os kommune på tlf: 95 26 65 25 hvis du har behov bistand. Vi kan også melde at Røde Kors Hjelpekorps er i ferd med å klargjøre egne, privateide båter og ATV-er blant medlemmene.

Gratis tilbud til bedrifter og virksomheter i Os kommune
Et eget hjelpeteam gir gratis bistand til bedrifter i regionen med å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre. Bedrifter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien, kan ta kontakt med den operative lederen, Mali Hagen Røe, på mali.hagen.roe@klosser.no

» Les mer om tilbudet her

Koronatelefon i Os kommune
Du kan ringe koronatelefon i Os kommune mellom 09-11 alle hverdager.

» Tlf: 966 26 662

Kontakttelefon for ALLE barn og unge opp til 18 år
Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord-Østerdal har opprettet en støttetelefon som er et tilbud til alle barn og unge inntil 18 år.

» Les mer om tilbudet her

Se vår samleside om koronaviruset

» Her finner du vår samleside om koronaviruset

Coronavirus – information in other languages
Public information from Os Municipality and the government regarding the corona virus situation. You can find information in arabic, english, farsi, polsk, lithuanian, swahili and tigrinja.

» See the information here

Forsidebilde: Verjåtunet sykehjem

X