Blog

Siste nytt fra Os kommune onsdag 6. mai. Dette er de siste aktuelle sakene. 

Ingen smittede i Os kommune
Det er ingen nye smittetilfeller, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Testkapasiteten for covid-19 økes
Testkapasiteten av koronavirus er nå økt, og alle med luftveisinfeksjon testes. Målet nasjonalt er at hver kommune skal kunne teste så mange som 5 % av innbyggerne i løpet av en uke i tilfelle et utbrudd av koronavirus skulle komme. Det er som før viktig at testingen er en del av en medisinsk vurdering.

» Les mer om når du bør teste deg her

Vi åpner kulturskolen gradvis fra og med mandag 11. mai
Vi åpner kulturskolen i nært samarbeid med kommuneoverlegen. Åpningen skjer trygt og godt innenfor rammen av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Elever og foreldre/foresatte får direkte beskjed fra kulturskolen for praktisk informasjon om oppstarten, og om hvem som starter opp når.

Vi vil i utgangspunktet prioritere følgende elever:

  • Elever som ikke er tilbake i grunnskolen, 1 til 1 undervisning, evt små grupper. 5.-7. trinn.
  • Elever som ikke er tilbake i grunnskolen, 1 til 1 undervisning, evt små grupper. 8. trinn og til 3.tr vgs.
  • Elever i 3. og 4. trinn, 1 til 1 – undervisning i skoletida.

Det vil fortsatt bli digital undervisning for deler av kulturskolens elever.

FHI løsner på koronaråd for besteforeldre
Folkehelseinstituttet sier nå at besteforeldre kan treffe barnebarna så lenge man tar gode smittevernshensyn. Det viktigste er at man ikke møtes dersom noen har en infeksjon, enten hos den unge eller den gamle. I tillegg skal alle ha rene hender og man skal holde avstand. Best av alt er det om man kan møtes utendørs og ikke være for lenge sammen i et lite rom.

Gratis tilbud til bedrifter og virksomheter i Os kommune
Et eget hjelpeteam gir gratis bistand til bedrifter i regionen med å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre. Bedrifter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien, kan ta kontakt med den operative lederen, Mali Hagen Røe, på mali.hagen.roe@klosser.no

» Les mer om tilbudet her

Kommunehuset holder fortsatt stengt
» Du kan ringe Servicetorget på tlf: 62 47 03 00

Koronatelefon er etablert i Os
Du kan ringe koronatelefon i Os kommune mellom 09-11 alle hverdager.

» Tlf: 966 26 662

Kontakttelefon for ALLE barn og unge opp til 18 år
Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord-Østerdal har opprettet en støttetelefon som er et tilbud til alle barn og unge inntil 18 år.

» Les mer om tilbudet her

Se vår samleside om koronaviruset

» Her finner du vår samleside om koronaviruset

Coronavirus – information in other languages
Public information from Os Municipality and the government regarding the corona virus situation. You can find information in arabic, english, farsi, polsk, lithuanian, swahili and tigrinja.

» See the information here

X