Blog

Siste nytt fra Os kommune torsdag 30. april. Ingen smittede i Os kommune. 

Smitte av koronaviruset i Os kommune
En innbygger i Os som var smittet av covid-19 er nå friskmeldt, og vi har per i dag ingen smittede i Os kommune.

Samme åpningstider i barnehagene i mai
Barnehagene i Os vil ha samme åpningstider 8-16 i hele mai måned. Kontakt din barnehage for mer informasjon om åpningstider. Dersom det blir endringer rundt åpningstidene vil vi informere om dette.

Smittevernveileder for kulturskolen 1. mai
Oppvekst melder at de jobber med smittevernkrav i en ny veileder. – Vi venter på veileder for smittevern og ser nå på hva som skal til for en gjenåpning, sier oppvekstsjef Martin Løvø. Innen 1. mai håper Norsk kulturskoleråd å ha klar en smittevernveileder for kulturskolen.

Gratis tilbud til bedrifter og virksomheter i Os kommune
Et eget hjelpeteam gir gratis bistand til bedrifter i regionen med å løse akutte utfordringer og planlegge utviklingstiltak i egen bedrift eller sammen med andre. Bedrifter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien, kan ta kontakt med den operative lederen, Mali Hagen Røe, på mali.hagen.roe@klosser.no

» Les mer om tilbudet her

Kommunehuset holder fortsatt stengt
» Du kan ringe Servicetorget på tlf: 62 47 03 00

Koronatelefon er etablert i Os
Du kan ringe koronatelefon i Os kommune mellom 09-11 alle hverdager.

» Tlf: 966 26 662

Kontakttelefon for ALLE barn og unge opp til 18 år
Tynset kommune ved kommunepsykologen og PPT i Nord-Østerdal har opprettet en støttetelefon som er et tilbud til alle barn og unge inntil 18 år.

» Les mer om tilbudet her

Se vår samleside om koronaviruset

» Her finner du vår samleside om koronaviruset

Coronavirus – information in other languages
Public information from Os Municipality and the government regarding the corona virus situation. You can find information in arabic, english, farsi, polsk, lithuanian, swahili and tigrinja.

» See the information here

X