Blog

Kulturmidler 2017 Os

Fristen for å søke midler til kulturformål 2021 er onsdag 7. april

Stønad til kulturformål fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Søknadsskjema og retningslinjer får du på Servicetorget på kommunehuset eller her:

Elektronisk søknadsskjema

Retningslinjer kulturmidler

Søknadsskjema kulturmidler pdf

X