Blog

Kulturmidler 2017 Os

Vi minner om at fristen for søknad om kulturmidler er 1. april 2019 

Stønad til kulturformål fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Søknadsskjema og retningslinjer får du på Servicetorget på kommunehuset eller her:

Retningslinjer kulturmidler

Søknadsskjema kulturmidler

X