Blog

Kulturmidler 2017 Os

Frist for søknad om kulturmidler er 5. april 2018 (endret fra 1. april pga Påska).

Stønad til kulturformål fordeles etter skriftlig søknad på eget skjema. Søknadsskjema og retningslinjer får du på Servicetorget på kommunehuset eller her:

Retningslinjer kulturmidler

Søknadsskjema kulturmidler

X