Blog

Oshallen

Hedmark fylkeskommune Ved Lars Gotaas arrangerer kurs i spillemidler på Tynset kommunehus, møterom Loftet mandag 9. september kl 18.00.

Det er en del vesentlige endringer i bestemmelsene i år, så kurset anbefales for lag som ønsker å søke.

Påmelding via bit.ly/spillemiddelkurs2019 innen 26. august.

Kurset egner seg for lag og foreninger innen idrett og friluftsliv, idrettsråd, velforeninger og kommuner.
Kurset består av:

  1. Hvem kan søke om spillemidler
  2. Hva kan man få spillemidler til? – Ordinære anlegg, nærmiljøanlegg
  3. Nytt i bestemmelsene fra 2019
  4. Krav til søknaden
  5. Presentasjon av nytt søknadsskjema
  6. Saksbehandlingsprosess
  7. Regnskap og revisjon

Kurset varer ca 2 timer. Ta gjerne med egen pc. Kursholder kan holde på en time til i etterkant med konkret veiledning for prosjekter og søking om dette er ønskelig.

Nærmere opplysninger v Lars Gotaas, tlf 41106913.

 

X