Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter, Politikk

Kvalitetssikring av tallene i skoleutredning om framtidas skole

Fremtidas skole i Os kommune
Os kommune har fått en ekstern gjennomgang av omstillingsbehovet  i Os kommune. Det er skissert til 16,4 millioner i økonomiplan for perioden 2021-24. Økonomiplan ble vedtatt i kommunestyre 17.desember. Kvalitetssikringen er gjort av KS – konsulent.
X