Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Siste nytt fra Landbruksavdelingen

Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 2017

Siste nytt fra Landbruksavdelingen. Les om viktige frister vinter og vår 2018, skogfond og mer her.

Viktige datoer vinter/vår 2018
– Søknadsfrist Konfliktforebyggende tiltak rovvilt 15. januar
– Fagmøte tiltak i beiteområder, se annonse under 24. januar
– Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Røros, Holtålen 15. februar
– Grovfôrseminar, Tynset (kommer mer seinere) Slutten av februar
– Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Os 1. mars
– Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2018 15. mars

Les landbruksnytt her

Skogfondet 2017
Dersom du må sette av mer skogfond etter årets hogst, må dette gjøres før årsskiftet. Ta kontakt med landbrukskontoret innen 5. januar 2018, så er det muligheter her.

Det er mye å tjene på riktig bruk av skogfondet!

Skogsbilveier
Har dere tanker/planer om å forbedre eller bygge ny skogsvei, så blir det muligheter for støtte til slike tiltak også kommende år. Inneværende år har det vært 25 % statstilskudd i Hedmark og 60 % statstilskudd i Trøndelag. Bruk av skogfond reduserer i tillegg skogeiers kostnader til slike tiltak. Det kan være lurt å starte diskusjoner om evt. slike tiltak i veiforeningen nå. Ta kontakt med Landbruksavd. v/skogbruksansvarlig Kjartan Overdal tlf. 94127547 dersom du lurer på noe her.

Les landbruksnytt her

X