Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Lærevillige ansatte i omsorgstjenesten

De ansatte ved omsorgstjenesten i Os kommune har flittig tatt i bruk tilbudet om e-læringskurs. 

– De ansattes kompetanse er en av de viktigste ressursene vi forvalter i tjenesten, og tilbud om gode kurs og utdanning er avgjørende for kompetanseløft. Vi har gjennom alle år hatt en tradisjonell modell der ansatte har deltatt på lokale eller eksterne kurs, og det krever mye ressurser i form av reiseutgifter og innleie av vikar, sier Maja Presthagen nestleder i omsorgstjenesten i Os.

Nestleder ved omsorgstjenesten, Maja Presthagen er imponert av de ansattes vilje til å holde seg faglig oppdatert. En splitter ny el-sykkel ble loddet ut som premie.

E-læring i omsorgstjenesten
I 2017 tegnet omsorgstjenesten avtale med NHI (Norsk Helse Informatikk) som tilbyr e-læringskurs for ansatte i helse og omsorgsyrker. Kursene som tilbys er mange og for ulike utdanninger, og leverandøren oppdaterer jevnlig med ny kunnskap og nye tema. Kursene er elektroniske og kan gjennomføres i det tempo som passer ansatte. Det ligger til rette for å bruke e-læringsrom på jobb, men noen velger å jobbe med kurs hjemme. Noen kurs er obligatoriske og andre er frivillige, men en test må beståes for å få godkjent kurset.

– Tok utfordringen på strak arm
– Ansatte var spent ved innføringen av e-læringskurs, men omsorgstjenesten i Os er heldige som har en omstillingsdyktig stab som tok utfordringen på strak arm. De er veldig klar over at den teknologiske utviklingen angår omsorgstjenesten, og at de som helsepersonell har et selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert for å henge med utviklingen av faget. For å motivere til å komme i gang har arbeidsgiver gått til innkjøp av en el-sykkel. Den går til utlodning til en ansatt i den avdelingen med flest gjennomførte kurs pr ansatt i perioden 01.10.17 – 01.06.18, forteller Presthagen.

Tone Væhle ble den heldige vinneren av en ny el-sykkel!

5,12 kurs per ansatt
Det er hjemmetjenesten, sykehjemmet, tjenesten for funksjonshemmede og Sundmoen bofelleskap som har konkurrert om sykkelen, og ved opptelling er det Verjåtunet sykehjem som har gått av med seieren med imponerende 5,12 kurs pr ansatt!! Vinneren av selve sykkelen ble Tone Væhle.

X