Blog

ledig_stilling_som_helsesøster_i_os_kommune

Det blir ledig 1 års vikariat, 50% stilling som helsesøster/sykepleier fra 1. august 2017 i Os kommune.

Helsestasjonstjenesten for barn og unge i Os består av jordmortjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste for grunnskolen.

På grunn av at helsesøster går i en midlertidig prosjektstilling blir det ledig 50% vikariat i helsestasjon og skolehelsetjenesten fra 01.08.17 til og med 31.07.18.

Søk stillingen som helsesøster/sykepleier her

Krav til kompetanse

– Fortrinnsvis helsesøster, men offentlig godkjent sykepleier med barnefaglig kompetanse kan ansettes i stillingen.
– Du må disponere bil.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi søker en person som:

– Kan jobbe strukturert og målrettet med barn og ungdom – individuelt og i grupper.
– Er opptatt av tverrfaglig samarbeid
– Kan jobbe både selvstendig og i team.
– Har gode kommunikasjonsevner med barn, ungdom og familier
– Er positiv og løsningsorientert.
– Ønsker å bidra til utvikling av helsestasjonstjenesten i Os
– Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

Engasjerte og faglig sterke kollegaer som er stolt over jobben sin

Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelser.

Os kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Politiattest må fremlegges i stillinger der det er krav om dette.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.

X