Blog

Verjåtunet sykehjem

Søknadsfristen nærmer seg!

Helse og omsorgstjenesten i Os kommune er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenester. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har helse og omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

Vi har for tiden ledig følgende stillinger:
* 2 x 100% fast sykepleierstilling
* 100 % vikairat som sykepleier i perioden 01.03.2021 til og med 28.02.2022.

Stillingene har arbeid hver tredje helg og 3- delt turnus.

⇒ Klikk her for å lese mer om stillingene og søke!

X