Blog

Det er 500 år siden den første norske boka ble trykket, og dette feires over hele landet i Bokåret 2019. Nasjonalbiblioteket har fordelt 27 millioner kroner til feiringen, og det blir minst 500 arrangementer i minst 500 forskjellige bibliotek.

I fjellregionen er det tradisjon for samarbeid mellom bibliotekene. «Løsninger i livet» er et felles prosjekt for bibliotekene i Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen.
Bibliotekene har fått stønad på kr 200.000,- fra Nasjonalbiblioteket til dette prosjektet.

«Løsninger i livet» er en litterær foredragsserie  der bibliotekene fokuserer på temaene medisin, psykisk og fysisk helse. Målet er å øke leselyst, interesse og kunnskap om disse temaene, og å skape oppmerksomhet om alt bibliotekene kan tilby innen fagområdene – både gjennom skjønnlitteratur, faglitteratur og kunnskap om gode nettressurser innen helseinformasjon,
Arrangementene vil være foredrag, bokbad og forfatterbesøk, og det blir ett foredrag pr. bibliotek. Først ute er Tolga bibliotek mandag 18. mars. Så blir det ca ett foredrag i måneden resten av året. «løsninger i livet» skal bidra til interesse for bøker og lesing, og gjerne trekke nye lånere til biblioteket. Selv om utlånstallene er høye, er det mange som ikke benytter bibliotekene. Det blir derfor gratis inngang, og nye brukere er hjertelig velkomne.

Disse foredragene er planlagt:
Tolga 18. Mars kl 19.00: Thomas Horne: Kunsten å ikke kaste mat.
Os 20. Mai kl 19.00: Ine Wigernæs: Maten og aktiviteten – hvorfor ble det så vanskelig.
Rendalen 31. Oktober:  Johan Kaggestad: Gå! Verdens beste mosjon.
Alvdal 28. September: Charlotte Mohn Gaustad: Om mat, kokekunst og utbrenthet bl.a.

Biblioteken i Holtålen, Folldal og Tynset har spennende planer som annonserers senere.

X