Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Løyver for leiekjøring i utmark i Os

Snøscooter - Os kommune

De nåværende leiekjøringsløyver for Os kommune utløper i 2018. I denne forbindelse gjennomføres en ny tildelingsrunde.

Tildeling av løyve vil bli for årene 2019-2022.

Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli vurdert etter en rekke ulike tildelingskriterier:

• Tidligere leiekjørere prioriteres
• Det vil bli lagt vekt på leiekjøringens næringsmessige betydning for den enkelte – det oppfordres til at søker dokumenterer dette.
• Det søkes å oppnå en geografisk spredning av løyvene
• Søkers bosted i forhold til utfartssteder

Kriteriene er ikke opplistet i vektet rekkefølge.

Tildelingen av leiekjøringsløyver skjer på bakgrunn av behovet i den enkelte kommune, og det er dermed ikke gitt, at det samme antall løyver utdeles hver sesong.

Fristen for å sende inn søknad er den 1/7-2018. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Søknader skal sendes til Os postmottak.

For ytterligere spørsmål kan skogbrukssjef Kjartan Overdal kontaktes på tlf. 62 47 03 16 / 94 12 75 47 epost: kjartan.overdal@os.kommune.no.

X