Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Helse og omsorg, Nyheter

Markering av 20 årsjubileet til Os Frivilligsentral

Markering av 20 årsjubileet til Os Frivilligsentral

Os Frivilligsentral feiret 20 år, først med jubileumsmarkering på frivilligsentralen den 5. juni og senere med en hyggelig og vel fortjent middag for frivillige på Kølbua 11.juni.

Den 5.juni for 20 år siden var det offisiell åpning av frivilligsentralen i Snekkerskolas lokaler. Frivilligsentralen leide lokaler sammen med eldrerådet. Daværende leder i Os Helselag, Anne Ryen, var den som sammen med eldrerådet og Os kommune jobbet spesielt for etableringen av en frivilligsentral i Os. Inger Lise Christoffersen har vært med som ansatt helt fra starten av. Det samme har flere av de frivillige: Gunvor og Bjørn Øyan, Olga Nymoen, Kari og Sigurd Myre og Asbjørn Ryen.

Utgjør 54 årsverk
De frivillige har lagt ned en formidabel innsats i løpet av disse 20 årene. Arbeidet til de frivillige utgjør til sammen over 92 000 timer, det vil si over 54 årsverk! Imponerende! Og hvis en regner kr. 500 pr. time, utgjør de frivillige timene over 46 millioner kroner! Frivilligsentralen har vært et viktig nav som har koordinert den frivillige innsatsen. Og er et godt eksempel på hva det frivillige og det kommunale får til sammen, til det beste for innbyggerne våre. Og sånn blir det viktig å tenke framover også.

Kjører ut middag 7 dager i uka
Allerede det første halve året startet frivilligsentralen utkjøring av middag om helgene, og siden 2000 har frivillige kjørt ut middag 7 dager i uka. Aktivitetene har opp gjennom årene spent vidt, og for flere aldersgrupper.

Et viktig formidlingspunkt
Det gir merverdi å engasjere seg for andre, det gir glede å være engasjert og det skaper tillit mellom mennesker. Det at vi engasjerer oss og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Frivilligsentralen skaper gode møteplasser i nærmiljøet og gir muligheter for alle som ønsker å gjøre noe meningsfylt for andre mennesker. Den blir et viktig formidlingspunkt mellom de som ønsker å yte en frivillig innsats og de som trenger litt støtte og hjelp.

Os kommune gratulerer Os Frivilligsentral med jubileet og takker for et godt samarbeid. Kommunen takker også alle de frivillige for innsatsen som er lagt ned og som fortsatt legges ned for andre, som utgjør en forskjell for enkeltmennesker, men også for lokalsamfunnet og kommunen!

X