Blog

Innpå 25 personer møtte opp til den første mimrekvelden på Os.

Tekst & foto: Kåre Bakosgjelten

Det var langt over det som initiativtakerne hadde sett for seg siden møtet ikke var godt annonsert om en kan si det slik. Men det viste med all ønskelig tydelighet at dette er et prosjekt som har livets rett. Samtlige tilstedeværende ga klar beskjed – dette må følges opp. Og neste kveld ble allerede bestemt – en måned fram i tid, den 19.mars.

Mimreåret i fokus var 1956. Og etter en innledende runde med minner og opplevelser knytta til flyulykka i Håmmålsfjellet i november 1956, ble en rekke hendelser tatt fram og kommentert. Nyskola i Dalsbygda ble bygd og støpinga foregikk dag og natt i ned mot 25 minusgrader. Ramlo bygde midtre Dalsbygdvei og ikke minst var han og mannskapet hans en nøkkelfaktor bak flyplassutbygginga på Røros.

Handlekraftige menn gjorde kort prosess og satte i gang uten at en lot seg bremse av formaliteter. Arbeidsmiljøloven fantes ikke og dermed gikk det fort. Traktorer fantes det ikke mange av, og grender og bygdelag gikk sammen om maskinstasjoner og mekaniseringa av landbruket tok etter kvart av. Traktorene gikk døgnet rundt og mange av førerne oppfylte slett ikke nåtidas krav til alder for å si det forsiktig. De første motorsagene dukka også opp og revolusjonerte skogsdrifta. Men det krevde rå styrke for å mestre utstyr som ikke akkurat var konstruert for å dempe vibrasjoner og lyd.

Mange memorerte egenopplevde hendinger som belyste tidsånden i midten av 50-tallet. Og historiene ga kulør til kjølige fakta. Humøret og smilene var på plass og en ble slett ikke ferdig med 1950-tallet på den drøye to timers seansen på Frivilligsentralen. En rakk ikke å kommentere verken olympiske leker eller internasjonale begivenheter som Suezkrisa eller innmarsjen i Ungarn. Også neste gang vil dermed 50-åra stå i fokus, men en vil kanskje ta utgangspunkt i året 1958.

X