Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Miniseminar: Vindkraft i Nordre Hedmark

Kommunene Rendalen, Tynset, Tolga og Os inviterer til et miniseminar for å få et bredere vurderingsgrunnlag av nasjonal ramme for vindkraft.

NVE har utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på oppdrag av olje- og energidepartementet.

Mandag 26.august
kl 1900 – 2200
Storsalen i kulturhuset, Tynset

PROGRAM

1. Velkommen ved ordførere.

2. Miljødirektortatet – Innledning om nasjonal ramme og Miljødirektoratets vurderinger av området.
v/Svein Grotli Skogen, seniorrådgiver seksjon for arealplanlegging og representant i prosjektgruppa for nasjonal ramme for vindkraft.

3. Riksantikvaren – deres vurderinger av området.
v/ Kristi Vindedal, prosjektleder samfunnsavdelinga.

4. Hvordan jobber kommunene med høringsuttalelsen?
v/Øyvind Fredriksson, utmarkskonsulent Rendalen kommune

Kort kaffepause

5. NØK – hvordan er kraftsituasjonen i vår region?
v/daglig leder Ivar Often

6. FNF Hedmark – energiloven, vindkraft og det tause Storting.
v/ koordinator Morten Aas

7. Fylkesmannen i Innlandet – hva vektlegger fylkesmannen i sin høringsuttalelse.
v/ Ellen Nordrum Brøste, rådgiver areal og klima

X