Blog

lekkasje

Det viser seg at det likevel var en lekkasje på kommunens vannledning.  Den er nå under reparasjon. Vi har dermed kontroll på vannforsyningen igjen, og går inn i en normalsituasjon.  Det vil si at det ikke er noen spesielle restriksjoner på vannforbruket.

Vi kan også opplyse om at vi i løpet av noen uker får på plass en større pumpekapasitet, slik at vi har mer å gå på i fremtiden ved lignende episoder.

X