Blog

Logo Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020.

Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune.

Tid:  kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11.00

Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern.

Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du på nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Informasjon om utarbeidet byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna (høringsdokumenter) finner du her

Møtet er åpent for publikum. Påmelding til møtet skjer til nasjonalparkforvalterne.

 

Med vennlig hilsen

Astrid Alice Haug       og        Eli Grete Nisja
nasjonalparkforvalter                 nasjonalparkforvalter
Mobil: 950 57 513,                      Mobil: 413 30 795
Telefon: 73 19 93 97                   Telefon: 73 19 91 96

X