Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Næring

Møteplass for næringsliv og gründere i Os kommune

Os kommune og Rørosregionen Næringshage as inviterer hele bredden av næringsliv og gründere i Os til åpent møte hos Langøien grus og transport.

– Vi ønsker å møte næringslivet i Os med et bredt og interessant program, sier daglig leder for Rørosregionen Næringshage Hans Petter Kvikne og ordfører i Os kommune, Runa Finborud.

» Se hele programmet her!

Rørosregionen Næringshage as er leverandør av næringsutviklings-tjenester i Os kommune for 2019-2021. Førstelinjetjeneste for næringsutvikling innebærer faglig rådgivning for de som vil skape eller videreutvikle næring i Os kommune. Næringshagen ønsker med dette å være et sterkt fagmiljø som skal bidra til å støtte opp om kommunens næringspolitiske satsinger. Landbrukskontoret deltar også på møtet og er førstelinjetjeneste for tradisjonell landbruksnæring og tilleggsnæringer i landbruket.

Edel Urstad forteller om sin reise med Edel Design og utvikling av Opplevelsesveien midt i Mjøsa. Torgeir Svae forteller om OS ID og Rørosklyngen. Daglig leder Even Langøien Skjelvik presenterer Langøien grus og transport og Audun Holte fra Rådhuset Vingelen vil snakke om høstens etablererkurs. I sum vil dette bli et bredt program som vi håper vil interessere mange, sier Finborud.

Rørosregionen Næringshage as er leverandør av næringsutviklings-tjenester i Os kommune for 2019-2021. Førstelinjetjeneste for næringsutvikling innebærer faglig rådgivning av alle med en eller annen forretningsidé i Os kommune.

4 timers gratis veiledning
Tjenesten innebærer inntil 4 timers gratis veiledning fordelt på inntil 2 møter. Her tilbyr vi hele spekteret av veiledning fra hjelp til å stifte selskapet, til diskusjoner om forretningsidé, økonomiske kalkyler eller budsjetter. Tjenesten gjelder både til gründere / etablerere og til knoppskyting / nye ideer med utgangspunkt i eksisterende virksomhet. Det presiseres at etablerere som benytter seg av 1.- linje-tilbudet fritt kan samarbeide med andre aktører etter den gratis rådgivingen, og man binder seg ikke automatisk til næringshagens tjenester ved å benytte disse timene.

Tilbud om langvarig nettverk og oppfølging
Kommunens saksbehandler på næring, ordfører eller servicekontor kan dermed fritt henvise til fagmiljøet i næringshagen for konkret og faglig oppfølging av etablerere. Førstelinjetjenesten leveres fortrinnsvis lokalt på Os, alternativt i næringshagens lokaler i Røros. Vi garanterer kort ventetid fra en etablerer tar kontakt til første time er satt opp. Vi tar også et ansvar for at aktuelle etableringer får tilbud om oppfølging ut over de 4 første timene som inngår i førstelinjetjenesten, og tilbyr et langvarig nettverk og oppfølging for de som ønsker det.

Tilgang på et sterkt fagmiljø
Rørosregionen Næringshage vil til enhver tid benytte den medarbeider med mest relevant kompetanse i møte med næringslivsrepresentanter i Os kommune.

Os kommune og Rørosregionen Næringshage håper mange vil ta turen på åpent møte for både inspirasjon, nettverk og nyttig informasjon om næringsutvikling.

» Se hele programmet her!

X