Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Muligheter i bioenergi og flisfyring

Os kommune skal anlegge ny varmesentral, og det er ønskelig at denne kan benytte bioenergi fra nærområdet. 

Det inviteres til informasjonsmøte om mulighetene for drifting av et slikt anlegg samt levering av trevirke.

» Møtet skal avholdes mandag 18. mai kl 19.30 på Fensal i Os samfunnshus.

Os kommune vil informere om sine planer for prosjektet. Vi får også besøk av daglig leder i Orkla Trebrensel AS Hans Christian Borchsenius, som forteller om hvordan de kom i gang og hvilke erfaringer de har med satsing på skogsflis og bioenergi. Det vil bli vist bilder og satt av tid til spørsmål og dialog.

Grunnet koronasituasjonen må vi ha påmelding. Denne sendes til berit.ostbyhaug@os.kommune.no eller tlf. 952 95 955 innen 14. mai.

X