Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Koronaviruset, Nyheter

Nå kan de som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Koronavirus

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra torsdag 24. juni:
1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
2. Ring informasjonstelefonen for korona:

Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
Fra Norge: 815 55 015
Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i vårt system, kan vi dessverre ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil vi sende deg dette per post.

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

X