Blog

Akkurat nå ser vi etter helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, IKT-servicemedarbeider og institusjonskokk. Er dette noe for deg? 

I Os kommune ønsker vi at du som lærling skal bli tatt godt i mot, og at tiden som lærling hos oss blir god!

» Her kan du lese mer om lærlingeplass i Os kommune og søke

GJENNOM INNTAK AV LÆRLINGER ØNSKER OS KOMMUNE Å:
sikre kompetanse og kvalitet på tjenestene ved å rekruttere dyktige fagarbeidere.
bidra til at unge mennesker får et utdanningstilbud på sitt hjemsted.
gi ansatte mulighet til faglig og personlig utvikling gjennom veilederoppgaven.

OS KOMMUNE ØNSKER Å TILBY LÆRLINGEPLASSER INNEN FAGENE:
Helsefagarbeider
Barne- og ungdomsarbeider
Institusjonskokk
IKT-servicemedarbeider

X