Blog

NATO-øvelsen Os kommune informasjon

Øvelsen «Trident Juncture» nærmer seg. Her har vi samlet informasjon om hvordan dette vil påvirke innbyggerne i Os kommune.

Øvelse Trident Juncture er NATO-alliansens største øvelse, en såkalt høyprofiløvelse, og vil holdes i Norge i oktober – november 2018. Rundt 40 000 soldater fra en rekke land vil i denne perioden øve på å forsvare Norge.

Det betyr at for Norge blir dette den største øvelsen på mange tiår, noe som igjen vil føre til at mange nordmenn vil merke at NATO øver i denne perioden.

Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt.

Når er det mest aktivitet i Os kommune?
Fase 1 gjennomføres fra 10. sept – 24. okt. 
Hovedøvelsen holdes fra 25. oktober – 7. november. 29. – 31. oktober blir de dagene det er mest aktivitet i Os kommune. Områdene Narjordet, Narbuvoll og Tufsingdalen blir etter det vi vet mest berørt. 

Last ned brosjyre om øvelsen her (PDF):
Trident Juncture – Informasjon

NATO-øvelsen Os kommune informasjon

Foto: FMS/Forsvaret

NATO-øvelse Os kommune - Informasjon

Foto: FMS/Forsvaret

 

 

 

 

 

 

Påvirkes jeg av øvelsen?
Øvelsen er av et slikt omfang at den vil påvirke befolkningen. Forsvaret gjør forberedelser og treffer tiltak for å redusere belastningen for samfunnet generelt. I perioder vil aktiviteten være så stor at folk vil merke øvelsen, enten i form av støy, eller som køer på veiene. Her finner du praktisk informasjon om øvelsen.

Trafikk
Øvelse Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder. Her kan du finne informasjon om trafikk og hvordan øvelsen påvirker ditt fylke.

Lurer du på noe om trafikksikkerheten under øvelsen? Hvordan du skal opptre når du møter militært personell eller materiell? Eller hvordan Forsvaret jobber med miljøvern? Her finner du mer informasjon om trafikksikkerhet under øvelsen.

NATO-øvelse Os kommune Informasjon

Foto: FMS/Forsvaret

Om øvelsen i Hedmark
En stor del av hovedaktiviteten under øvelsen Trident Juncture vil foregå i Hedmark. Spesielt fra Flisa og nordover vil øvelsen merkes. I disse områdene vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. I denne perioden vil det kjøre militære kolonner daglig for å frakter militært materiell langs hovedveiene. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Hedmark fylke.

I perioden september til november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Hedmark. Spesielt vil det være stor militære tilstedeværelse på Rena og Haslemoen. På Rena vil det bli stasjonert rundt 10 000 deltakere, mens på Haslemoen rundt 2000 deltakere. Det vil også være militær aktivitet i Elverum, Koppang, Alvdal og Folldal. Det må medregnes en god del støy i disse områdene. Særlig vil enkelte områder være mer støyutsatt fra fly og helikoptre. Det vil bli etablert en helikopterbase ved Rena, støynivået i og rundt Rena vil være betraktelig høyere enn andre steder under øvelsen.

Aktivitetskalender i Hedmark
Aktivitetskalenderen (denne finner du nesten nederst på siden) tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

» Her finner du alle fakta om øvelsen: NATO-øvelsen Trident Juncture (PDF).

Vi kommer med fortløpende informasjon om øvelsen etter sommeren. 

X