Blog

TEMADAG NATURBASERT REISELIV –
HVA HAR VI OG KAN VI UTVIKLE – SAMMEN?

Det naturbaserte reiselivet brer om seg og når stadig nye markeder, nasjonalt som internasjonalt. Små og store destinasjoner i distriktene har mye å by på – også vår region! Enkelte aktører har allerede nådd langt i å sette sine satsinger på kartet. Satsinger som igjen setter regionen på kartet, og som kan gi rom for nye aktører. Alle innen reiselivsbransjen, samt grunneierorganisasjoner og forvaltning mellom Trysil, Røros, Oppdal og Rondane inviteres herved til en temadag der naturbasert reiseliv settes på dagsorden – hva har vi og hva mer kan vi få til – sammen?

STED/TID: STORSALEN I TYNSET KULTURHUS, ONSDAG 19. MAI 2021 KL. 10.00 – 14.30

⇒ Klikk her for å lese mer og for påmelding!

 

X