Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Ny høring: Framtidas skole i Os kommune

Fremtidas skole i Os kommune

Ny høring: Oppfølging av kommunestyrets vedtak den 17. juni 2021 – Framtidens skole.

Vi ber dere sende innspill dersom dere har andre kommentarer til dette enn ved første gangs høring som ble avsluttet 1. juni 2021.

Høringsfrist settes til 23. september 2021.

Framdriftsplan:

18. august: FAU-møte i Dalsbygda, kl. 19.30-21.30
19. august: FAU-møte Os, kl. 19.30-21.30
24, 25. og 26. august: Åpne høringsmøter (grendemøter) i regi av politisk ledelse kl. 19.30-21.30
31. august: Felles FAU-møte, kommunehuset, kl. 19.30-21.30
23. september: Høringsfrist runde 2
23. september: Kommunestyremøte
21. oktober: Kommunestyremøte

⇒ Les mer om saken på temasiden ved å klikke her!

X