Blog

Det skal bygges 8 omsorgsboliger i Os, og det blir anleggsstart tidlig i vår. Boligene skal stå ferdig før jul senere i år. Se tegninger her.


Os kommune inngikk tidligere i januar kontrakt med Johan Kjellmark AS om bygging av nye omsorgsboliger i Os kommune.

Her kan du se tegninger av boligene (PDF):

» Situasjonsplan
» Utomhusplan
» Utomhus 3D-visualisering
» Fasade perspektiver
» Møbleringsplan

 

Ordfører Runa Finborud og daglig leder Trond Schjølberg i Kjellmark med et solid håndtrykk under møtet.

 

X