Blog

Os_kommune_leder_helse_og_omsorg

Os kommune har nå en fast nyopprettet stilling ledig som virksomhetsleder Helse og omsorg.

Fra 1. januar 2020 slås virksomhet Omsorg og virksomhet Helse sammen til virksomhet Helse og omsorg.

Virksomheten vil bli en av fem resultatenheter som rapporterer direkte til rådmannen, og stillingen vil inngå i rådmannens ledergruppe.

» Les mer om stillingen her

Virksomhet Helse og omsorg vil ha et bredt tjenestespekter og dermed ha en stor betydning for kommunens befolkning i alle aldre. Virksomheten vil bestå av sykehjem, hjemmetjeneste, tjenesten for funksjonshemmede, psykiatri, legekontor, helsestasjon, fysioterapi og kjøkkendrift.

Helse og omsorgsleder skal sørge for:
* enhetlig ledelse av helse og omsorg gjennom tillit, åpenhet og lojalitet
* helhetlig tenkning, videreutvikling av virksomheten og samhandling på tvers av kommunens virksomheter og i trepartssamarbeid
* en juridisk og faglig oppdatert tjeneste, som gjennom god bruk av kompetanse og fleksibel ressursbruk, yter individrettet og brukertilpasset hjelp
* forpliktelse til kommunen og virksomhetens mål, verdisett og vedtak som fattes, og informasjonsflyt om dette ut i organisasjonen

Søknadsfristen er satt til 10. november 2019.

X