Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Nytt fra kulturkontoret: Utstyrssentral, byttesentral, og aktivitetskort.

Utstyrssentral

Os og Røros kommuner og frivilligsentralene samarbeider nå om felles utstyrssentral. Utstyrssentralen har allerede vært i drift ei stund i Reiselivets hus på Røros. Her kan alle låne gratis utstyr til idrett og friluftsliv. Dette er del i BUA-nettverket som er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere aktiviteter. Det er utstyr av alle typer og i alle størrelser; ski, skøyter, truger, staver, brett, pilkeutstyr og overnattingsutstyr. Om sommeren skifter utvalget til sykler, fjell- og turutstyr, baller, spill osv.

For å kunne låne utstyr på BUA / Utstyrssentralen, må du registrere deg som låner her: https://www.bua.io/registrer.

Røros og Os kommune, Trøndelag fylkeskommune, BUFDIR, banker og bedrifter har støtta tiltaket med penger og utstyr. Gjennom samarbeidet håper kommunene på flere muligheter til støtte og tilskudd til et godt tiltak. Frivillige fra Røros pensjonistforbund og Os frivilligsentral betjener åpningstidene og bistår publikum.

Åpningstidene er tirsdager kl 16-18 og torsdager kl 14-16.

På bildet låner osingene Tor Syrstad og Jon Ola Kroken ut truger til en bruker.

Byttesentral på Hagenjordet

Samtidig med samarbeidet om felles utstyrssentral, er det Byttesentral på Hagenjordet.
Her er det åpen kafé med nydelige kaker hver onsdag fra kl 16-19. Byttesentralen er en gratis tjeneste der du kan levere klær og utstyr andre kan ha bruk for, og selv finne klær og utstyr som du, barna eller noen i familien kan bruke.

 

Aktivitetskortet JOIN for barn og unge

Os kommune inngår nå samarbeid med Røros kommune om aktivitetskortet JOIN. JOIN skal gjøre det lettere for alle barn og unge å delta i idrett, kultur og aktivitet. Vi kommer med mer informasjon når tilbudet er klart. Les mer her.

 

X