Blog

omsorgstjenesten_verjåtunet

Telefonen er oppe og går på Verjåtunet sykehjem. Det er blitt nytt innvalgsnummer 489 51 466. Du får fortsatt valg om hvilken avdeling du vil nå.

X