Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter

Nytt totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør har igjen medført meget stor fare for skogbrann/brann i utmark i hele vår region. 

Faren øker time for time.

Derfor innfører brannsjefen nytt forbud mot all bruk av åpen ild i utmark i Os og Røros kommune. Totalforbudet gjelder inntil det har kommet nedbør av betydning. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, samt bruk av engangsgriller.

Du kan også følge med på Skogbrannindeksen på Yr.no.

Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann og eksplosjonsvernloven §37.

X