Blog

Aktuelt, Politikk

Offentlig høring Sætermoen massetak

Planutvalget vedtok 4.5.2017 å legge reguleringsplan for Sætermoen massetak ut på offentlig ettersyn og høring.
Innspill må være hos kommunen innen fredag 30.6.2017.

Alle dokumenter ligger under «Høringer» på kommunens hjemmesider. 

X