Blog

Aktuelt, Nyheter

Økt ledighet i Innlandet

Ved utgangen av april var det registrert 3 941 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,3 prosent. – Mens ledigheten i landet fortsetter å være lavere enn i tilsvarende måned i fjor, har den vært høyere i Innlandet, sier direktør Bjørn Lien.

I Os kommune var det registrert 17 helt ledige, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 5 personer siden april 2018.

1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Lavest ledighet i Lillehammerregionen
Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet også denne måneden hadde et høyere antall helt ledige sammenlignet med samme måned i fjor. Den bruddjusterte bruttoledigheten var derimot litt lavere. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten falt i april måned.
– Lillehammerregionen hadde den laveste ledigheten i fylket med 1,3 prosent. I denne regionen var ledigheten i tillegg lavere enn i fjor. Ledigheten var høyest i Midt-Gudbrandsdal. Her hadde ledigheten dessuten økt mye sammenlignet med samme måned i fjor, sier Lien.

Høyest ledighet innen butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg
Denne måneden var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid og bygg og anlegg med henholdsvis 513 og 512 helt ledige arbeidssøkere. Innen begge disse yrkesgruppene har ledigheten økt sammenlignet med i fjor.

Flest nye ledige stillinger i Hamar
I Innlandet var det i april måned en tilgang på 2 222 ledige stillinger. Dette var 220 flere stillinger enn i samme måned i fjor. Som vanlig var det flest nye ledige stillingene innen helse, pleie og omsorg med 682 stillinger. – At det var 505 nye ledige stillinger i Hamar denne måneden, viser at det er stor bevegelse i arbeidsmarkedet her. Hamar hadde fylkets klart største tilgang på ledige stillinger, opplyser direktør Bjørn Lien.

X