Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Politikk

Åpent møte om områdeplan i Os sentrum

Os kommune og Feste landskapsarkitekter inviterer til åpent møte med informasjon og drøfting av områdeplan for Stasjonsbyen – Os sentrum.

Velkommen til åpent møte Onsdag 27. mars, kl. 19 – 21, på Fensal. 

I løpet av det siste året har det vært jobbet med å få på plass et forslag til plankart og bestemmelser. Det har vært gjennomført en rekke møter med direkte berørte parter, befaringer med offentlige myndigheter og innspill fra tidligere stedsutviklingsarbeid.

Planens hensikt:
«Formålet med planen er å avklare ønsket utvikling for Os sentrum kommende år, og legge til rette for at denne utviklingen finner sted. Planen skal gi rammer for arealbruk og utbygging, der ulike interesser er sett i sammenheng, og hensynet til helheten blir ivaretatt.»

På møtet vil vi presentere skisser og illustrasjoner, digital 3D-modell, samt forslag til reguleringsplankart og bestemmelser.  Vi vil gjerne ha tilbakemelding og kommentarer fra grunneiere, lag, foreninger og beboere.

Møt opp og delta i arbeidet med utvikling av Stasjonsbyen!

Enkel servering.

Hilsen Os kommune og Feste NordØst as

 

X