Blog

Omstillingsarbeid_i_os_kommune

“Hvilken kommune ønsker vi å ha i framtida?” Arbeidet med å finne gode svar er i gang, og deltagere fra flere hold i Os kommune har vært samlet torsdag og fredag denne uka i Fensal i Os samfunnshus.

Tillitsvalgte, eldreråd, politikere, administrasjon og ungdomsråd har deltatt på det som er starten på arbeidet med omstilling i kommunen.

» Les mer om hvordan prosjektet gjennomføres

– Viktig å føle seg velkommen
Representantene fra ungdomsrådet, Louise, Daniel og Mikkel, ga sine synspunkter om hva som skal til for at de skal velge å bo i Os senere. Her var både jobb, fritidsaktiviteter og det å føle seg velkommen viktige punkter. Tilfredsstillende kapasitet på bredbånd og bevaring av aktiviteter både i sentrum og i bygdene, ble også nevnt. Forsamlingen ville også høre om framtidige valg av studier, flytting og jobbvalg.

omstilling_i_os_ungdomsrådet

Louise, Mikkel og Daniel ga sine synspunkter på framtida i Os kommune, og hva som er viktig for å kunne komme tilbake.

– Os kommune er en god bokommune. Vi ønsker å kunne levere gode tjenester til innbyggerne våre også i framtida! Derfor settes det nå i gang et omstillingsprosjekt i kommunen for å finne ut hvordan vi skal klare dette. Det ligger noen utfordringer foran oss, med blant annet synkende innbyggertall, og mindre penger til å levere det tilbudet vi leverer i dag. Dette skal omstillingsprosjektet finne løsninger på den kommende tiden, sier rådmann Arne Svendsen.

– «Eldrebølgen» må utnyttes!
Kåre Bakosgjelten representerte Eldrerådet, og var tydelig på at de eldre har viktige bidrag å komme med. – Vi har superflinke eldre i Os kommune, og vi ønsker ikke å være en «klamp om foten» slo han fast. Bakosgjelten så også på utviklinga i Os i et historisk perspektiv, og pekte på at de unge ikke flytter tilbake i den grad de gjorde før. Han var også tydelig på at det må flere jobber til for at de unge vil komme tilbake til Os.

omstillingsarbeid_i_os_kommune_kåre_akosgjelten

ENGASJERT KAR: De eldre er ikke en “klamp om foten” slo Kåre Bakosgjelten fast. Han representerte eldrerådet og ga sine synspunkter på både fortida og framtida i kommunen.

Gruppearbeid om ulike tjenesteområder og utfordringer
Senere ble det gruppearbeid der 4 grupper skal se på utfordringer omkring oppvekst, helse og omsorg, kultur og kommunaltekniske tjenester og sentraladministrasjon. Her ble det gitt korte presentasjoner for å oppsummere arbeidet fra hver gruppe. Fredag jobber gruppene videre med fremtidsbilder og utfordringsbilder basert på framlagt analyseverktøy og metodikk.

-Det er viktig at vi samles om ei felles forståelse om beslutninger og hvor vi står, påpekte ordfører Runa Finborud i sitt innlegg før gruppearbeidet.

Omstilling_i_os_gruppearbeid

Representantene samlet seg i grupper for å jobbe med framtidsbilder i Os kommune.

Ønsker åpenhet
Vi ønsker en transparent prosess på dette arbeidet, og vil at innbyggerne og andre kan følge med. Derfor har vi blant annet laget en egen side hvor en kan lese mer om hvordan gruppene jobber med problemstillingene, og mer om status og utfordringer fra virksomhetslederne. Denne siden oppdateres fortløpende og du finner den her på www.os.kommune.no. Ordfører Runa Finborud vil også møte innbyggerne rundt omkring i grendene den kommende tida.

» Les mer om hvordan prosjektet gjennomføres

X