Blog

Allemed - Os kommune

Ønsker du å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter? Det gjør vi også! Mandag 17.09.18 kl. 19.00 arrangerer NAV Os ALLEMED- dugnad i kommunehuset på Os.


Kommunale virksomheter og frivillige organisasjoner har fått invitasjon, og vi håper mange vil stille opp. Har vi glemt å invitere akkurat DEG? Da får du invitasjon her og nå – VELKOMMEN!

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

» Les også mer om ALLEMED her

Verktøyet gir deg en enkel måte å ta opp og arbeide med et tema som for mange kan være vanskelig å snakke om. Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi.

Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU)
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status.

NDFUs arbeid har resultert i informasjons- og handlingsverktøyet ALLEMED. Det finnes i dag to ALLEMED-verktøy, et som er laget for bruk i frivillige organisasjoner og et som er tilpasset til bruk for kommunalt ansatte.

Arbeidet med dugnaden ledes av en styringsgruppe bestående av Røde Kors, Redd Barna, KFUK-KFUM, Norges idrettsforbund, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Voksne for barn og Frivillighet Norge. I tillegg har en rekke organisasjoner som allerede aktivt jobber med inkludering av barn og unge, eller som ønsker å bli enda bedre på dette, sluttet seg til dugnaden.

VELKOMMEN TIL DUGNAD!

Foto: Pixabay.com – Illustrasjonsfoto.

X