Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Ønsker du å støtte TV-aksjonen?

Formålet med årets TV-aksjon – bekjempelse av plast i verdenshavene – oppfattes som svært viktig og støttes tverrpolitisk i Os kommune. Kommunestyret var imidlertid delt i synet på WWF-årets mottakerorganisasjon. Det ble et flertall for at kommunen legger til rette for at innbyggerne kan bidra til det gode formålet enten gjennom WWF eller en alternativ organisasjon. Organisasjoner som ønsker å søke om NRKs TV-aksjon må være godkjent av Innsamlingskontrollen https://www.innsamlingskontrollen.no/. The Norwegian Clean Ocean Organization https://tncoo.org/ er valgt som organisasjon da denne finnes på lista til innsamlingskontrollen over godkjente organisasjoner. Organisasjonen ble stiftet i desember 2019. Arbeid til organisasjonen er tredelt. Overskudd fra kommersielle oppdrag som kommer fra næringslivet, kommune og stat skal gå til forskning av nye rensesystemer som organisasjonen ønsker skal benyttes i svært belastede elver i andre land som står for største delen av marin forsøpling i verden. I tillegg arbeide for å få utdanning globalt om marin forsøpling inn på skolene, samt å fjerne plast og annet avfall langs kystlinjen i Norge.

 

Ønsker du å støtte TV-aksjonen https://blimed.no/ og WWF for bekjempelse av plast i havet, kan du gi penger på denne måten:

  • Vipps til 2133
  • Ring: 822 08 008 (du gir da automatisk kr. 300,-)

Kontonummer: 8380.08.09005

 

Ønsker du å støtte organisasjonen The Norwegian Clean Ocean Organization for bekjempelse av plast i havet, kan du gi penger på denne måten:

  • Vipps til 589804
  • SMS med kodeord HAV til 2002 (du gir da automatisk kr. 200,-)

Kontonummer: 1506.34.99010

X