Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Avtale med mål om å gjøre Os til en demensvennlig kommune

Os kommune og Nasjonalforeningen for folkehelse har inngått avtale som innebærer at Os kommune skal bli et demensvennlig samfunn. Avtalen ble undertegna mandag 3. september på Frivilligsentralen.

os_kommune_demensvennlig_kommune

Jorunn Brandsnes fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og ordfører Runa undertegner protokollen. Foto: Kåre Bakosgjelten.

Arbeidsgruppa som skal jobbe for å gjøre Os til en demensvennlig kommune, fra venstre Gunn Birgit Bakken som representerer handelsstanden/næringslivet, Astrid Nyvoll som representerer Os helselag, Elin Grue som representerer Os kommune, Kari Osmoen som representerer Inn-på-tunet og Kari Merete Aamo som representerer Os kommune og som i tillegg er leder for arbeidsgruppa. I tillegg er Kåre Bakosgjelten også med i gruppa om representant for eldrerådet.

Gruppa som skal jobbe med å gjøre Os til et demensvennlig samfunn. Bak fra venstre Gunn Birgit Bakken, Astrid Nyvoll, Elin Grue, Kari Osmoen og Kari Merete Aamo. Foto: Kåre Bakosgjelten.

Arbeidsgruppa vil for øvrig sette i gang kursvirksomhet overfor handelsstand/næringsliv/lag og foreninger for å skape større kunnskap og forståelse knytta til utfordringene knytta til demens-sjukdommen.

X