Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk

Os kommune har vedtatt nye retningslinjer for praktisering av landbrukslovverket

Beredskapsplan for alle aktive gårdsbruk i Os kommune

Det er et ønske om å legge til rette for gode driftsmessige løsninger og muligheter for næringsvirksomhet innenfor landbruket også for de kommende generasjoner i Os kommune.

Dette innebærer at det ikke skal medføre ulemper for landbruksnæringens behov og drift i framtiden. Gode løsninger for bosetting og næringsvirksomhet må etterstrebes – bolyst for både landbruksnæring og boligeiere/hytteeiere. Da kan det ikke skapes interessekonflikter.

Samtidig skal det fremmes en eiendomsstruktur som er rasjonell, ressurssterk og der bosetting er viktig.

» Les mer om nye retningslinjene her

Det er ikke ønskelig å bruke dyrka og dyrkbare jordressurser til andre formål enn landbruk.

Ivaretakelse av kulturlandskapet er også et vesentlig moment og spesielt for Os kommune. Seterbebyggelsen er en forlengelse av driftsapparatet/ressursen til gården ut i utmarka, og er selve grunnlaget for beiteretten. Stedegen næring skal prioriteres samtidig som kulturlandskapet ivaretas.

Kommunestyret ønsker å igangsette arbeidet med egen delplan for seter- og fritidsområder.

X