Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Helse og omsorg, Kultur, idrett og fritid, Nyheter, Næring

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 18. januar:

 • Skole og barnehage
  Barnehagene og barneskolene er pr. tiden på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien.
  Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig areal fortsetter Os kommune med ordinær undervisning på skolen. Smittevernveilederen for rødt nivå følges.
 • Skoleskyss
  Skoleskyssen ligger pr. tiden på gult nivå, pga. lavt smittetrykk og vil fortsette som før juleferien.
 • Kulturskolen
  All fysisk undervisning for elever fra ungdomstrinn, videregående skole og voksne innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Disse får tilbud om digital undervisning f.o.m. uke 2 – 2021, den enkelte lærer tar kontakt for å avtale tidspunkt)
  Undervisning for større grupper innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Dette gjelder dans, Fjelltrubadurer, 1. og 2. trinn kulturskole, barnehagene, Musikk ved livets begynnelse)
  Øvelser innen det frivillige musikkliv innstilles t.o.m. 18.1.2021
 • Verjåtunet sykehjem og Tjenesten for funksjonshemmede
  Er stengt for besøkende.
  Kan åpnes for besøkende etter avtale i spesielle tilfeller.
 • Os hallen
  Reglen er at det er lov med maks 10 personer på organiserte innendørs idrettsaktiviteter  og på uorganiserte maks 5 personer.
  Alle idrettsaktiviteter innendørs er anbefalt utsatt til etter 18. januar.
 • Biblioteket
  Biblioteket kan ikke ha klassebesøk og publikum samtidig. Det blir derfor noe endring i åpningstider fram til 18. januar:
  Mandag 12.00 – 15.30
  Tirsdag 15.00-18.30
  Onsdag 12.00-15.30
  Torsdag 15.00-18.30
  Fredag stengt
 • Fritidsklubb
  Stenges frem til 18. januar.
 • Frivilligsentralen
  Holder åpnet, men har ingen sammenkomster som Sittedans, barseltreff o.l. fram til 18. januar. Matutkjøring foregår som vanlig. Kommunehuset Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
 • Kommunehuset
  Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.

⇒ De nasjonale føringene finner dere her ved å klikke her!

X