Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Os kommune rigger legekontoret for fremtiden

Os kommune rigger legekontoret for fremtiden

Os kommune rigger legekontoret for fremtiden

Os kommune er glad for at vi nå har fått på plass full legedekning med tre faste leger og en turnuskandidat.  God legedekning er trygghet for våre innbyggere.

I 2020 økte vi antall faste legehjemler fra 2 til 3.  Os kommune som arbeidsgiver vil legge vekt på at det å være lege skal kunne kombineres med små barn og vi legger  opp til  ordnet arbeidstid.  God legedekning er trygghet for våre innbyggere.

2 av årsverkene skal brukes til pasientlister. Det siste årsverket blir brukt til kommuneoverlegefunksjon, helsestasjon, sykehjem, intermediæravdeling på Røros, veiledning av turnuslege, samt fravær knyttet opp mot legevakt.

Fra og med oktober 2021 vil vårt legekontor blir bemannet slik:

  • Malin Floor er kommuneoverlege. Hun går ut i permisjon i ca 10 mnd fom. 28.12.21.
  • Sofie Holden Utne er kommuneoverlege og er tilbake fra permisjon 01.04.22.( Kommuneoverlege stillingen deles mellom Sofie og Malin )
  • Tonje Haanæs-Rensberg er ansatt som ny fastlege etter Andrea Fodor. Hun kommer fra stillingen i Holtålen og starter i 100 % stilling 25.10.21.
  • Absar Zaki Sajid er engasjert som vikarlege. Han starter i såkalt  «Nordsjøturnus» 04.10.21. Det betyr at han jobber to uker på legekontoret fra kl 08.00-17.30 Deretter jobber han to uker fra hjemmekontor, og til sammen 150 timer pr måned. Han vil være ansvarlig for oppfølgingen av sine listepasienter.

 

  • Forværelset bemannes av gode erfarne sykepleiere med Gunn Merete Prytz, Liv Anita Langøien og Lill Anita Larsen
  • Turnuskandidaten heter Håkon Sulheim og startet ved Os legekontor 01.09.21 og skal være her til 28.02.2022. Turnuslegen har ikke egne listepasienter, men følger opp pasienter etter avtale med de øvrige legene

 

Marit Gilleberg
kommunedirektør

X