Blog

Søk lærlingeplass i Os kommune

Os kommune søker inntil 3 nye lærlinger innen følgende fagområder:

  • Helsearbeiderfaget – inntil 2 stillinger
  • Kokk – inntil 1 stilling

Alle tre lærlingeplassene er innen virksomhet Helse og omsorg i Os kommune. Helse og omsorgstjenesten i kommunen er delt inn i fire avdelinger. Verjåtunet sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjenesten for funksjonshemmede og Helsetjenesten. Avdelingene har egne avdelingsledere og felles virksomhetsleder. I tillegg har helse og omsorgstjenesten eget kjøkken og ergoterapitjeneste.

⇒ Klikk her for å lese mer om stillingene og for å søke!

X