Blog

Os kommune på nett 2017

I dag har vi lansert våre nye nettsider. Os kommune, Holtålen kommune og Røros kommune har i samarbeid med den lokale bedriften Frontal Media utviklet nye kommunale nettsider. I går ble de nye nettsidene presentert for mediene. 

Første steg på en omfattende digitaliseringsprosess
På gårsdagens pressekonferanse fortalte kommunalsjef i Røros kommune, Kjersti Forbord Jensås som representant for de tre kommunene, at den nye nettsiden er det første av flere steg kommunene tar for å gjøre tjenestene lettere tilgjengelig for alle brukere. – Dette er starten på en digitaliseringsprosess som vil prege kommunene i årene fremover. Vi vil jobbe hardt for at det skal bli lett for brukeren å finne god informasjon.

Ordførere lansering av nye nettsider Os, Røros og Holtålen kommuner

Ordførerne spretter kaken under lansering av nye nettsider i Storstuggu på Røros

Brukeren i fokus
Jensås påpekte at de nye nettsidene vil være i konstant utvikling og at det stadig vil gjøres endringer og forbedringer i samspill med brukerne. – Utover våren vil vi lage ulike brukergrupper som vi vil be om å løse ulike oppgaver. Tilbakemeldingene fra disse vil være viktig i det videre arbeidet. Det er viktig å understreke at vi ønsker å utvikle de nye nettsidene til det beste for våre brukere.

Modige kommuner
Kurt Näslund, daglig leder for Frontal Media, var godt fornøyd med samarbeidet med kommunene. Han fortalte at arbeidet om de nye kommunale nettsidene har vært en spennende prosess og at de har gjort mye nybrottsarbeid for sin egen del med tanke på layout- og designarbeid og for å tilpasse de nye sidene til nettbrett, mobil og desktopp.

Lansering av nye nettsider - Os, Røros og Holtålen kommuner

Kurt Näslund fra Frontal Media og Kjersti Forbord Jensås i Røros kommune presenterte de nye nettsidene.


Hør intervju på Nea Radio her

– Det har vært utrolig spennende å jobbe med dette prosjektet fordi kommunene har vært så åpne for å tenke nytt, fristille seg fra egne arbeidsprosesser og sette brukeren i fokus. Jensås tilføyde at oppbygningen av de nye nettsidene ikke er basert på organisasjonskartet, men at det er tjenestene som fremheves. – Det er veldig morsomt å samarbeide om nyskapning med privat næringsliv, og ekstra fint at bedriften har tilhold i regionen, sa Jensås.

Kake nettsider Os, Røros og Holtålen kommuner

Piece of Cake på Røros hadde laget kake for anledningen.


Bevisste grep for å minske avstanden mellom kommunen og innbyggerne

Jensås fremhevet at et viktig fokus i prosessen har vært å komme nærmere brukerne.

– Kommunen består av folk som leverer tjenester til folk, og vi synes det er viktig at det ikke er et gap mellom kommunen som leverandør av kommunale tjenester og brukerne av kommunale tjenester. Derfor har vi blant annet valgt bilder av personer som representerer de ulike tjenestene. Disse har alle et samlende budskap om hva brukeren vil finne under de ulike emnene og skal gjøre tjenestene mer gjenkjennbare.

 

Os kommune på nett

Oppslutningen var stor da den nye nettsiden ble presentert. Mange ansatte i alle tre kommuner har vært involvert og gjort en stor jobb for å få på plass de nye nettsidene.

X